Donate

CurrencyAmount

Uw gegevens die u op dit formulier invult worden via een versleutelde verbinding (SSL/TLS) verzonden en verwerkt.

Als u op "DONATE" klikt zal u worden doorverwezen naar mollie.com om de betaling af te ronden.

Wie / Wat is mollie.com?
Mollie is een Payment Service Provider (PSP) die online betalingen voor bedrijven / organisaties verwerkt.

Stichting Mollie Payments is als derdengelden entiteit gelieerd aan Mollie B.V. en wordt derhalve door De Nederlandsche Bank in haar toezicht betrokken.
Your data that you enter on this form will be sent and processed via an encrypted connection (SSL/TLS).

If you click on "Donate" you will be redirected to mollie.com to complete the payment.

Who / What is mollie.com?
Mollie is a Payment Service Provider (PSP) that processes online payments for companies / organizations.

The Mollie Payments Foundation is affiliated with Mollie B.V. as a third-party funds entity. and is therefore involved in its supervision by De Nederlandsche Bank.