WAAR WE HET VOOR DOEN

WAAR WE HET VOOR DOEN

Onze missie is om een frisse wind over ons eiland te laten waaien. Door het surfevenement Forsa King of the Carribbean op te zetten, met en voor jongeren in kwetsbare posities en vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld, verwachten we verschillende effecten in gang te zetten.

ZO BEREIKEN WE DAT

Voor de jongeren wordt het een mogelijkheid om zich in te zetten rondom iets goeds, ze kunnen hun talenten gebruiken en uitbreiden. Ook kunnen ze, door de inzet van rolmodellen, zien dat als je ergens goed in wordt en ervoor werkt je iets kan bereiken. Surfen is daar een van de aspecten in tijdens het event maar de jongeren zullen op alle facetten van de organisatie worden betrokken.

De vrouwen krijgen de ruimte hun talenten in te zetten tijdens het evenement. Daarnaast willen we awareness creƫren rondom het thema huiselijk geweld en de lange termijn gevolgen. Na het evenement worden beide doelgroepen begeleid in een vervolgtraject. Het evenement wordt ingezet als een katalysator om een duurzame verandering opgang te brengen.